Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden bezoekers van Faustuo.nl

De algemene voorwaarden bestaat uit de Privacy Policy voor bezoekers en geldt alleen voor iedereen die de website faustuo.nl bezoekt.

1. Gebruik van de website

1a. Alle informatie die faustuo.nl communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals e-mail alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.

1b. Faustuo.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of door faustuo.nl verzonden e-mails.

1c. Het gebruik van de website is gratis en om te kunnen reageren is registratie verplicht.

1d. Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door faustuo.nl.

1e. Faustuo.nl staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op faustuo.nl en/of andere elektronische communicatie zoals e-mails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

1f. Faustuo.nl kan nummer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.

1g. Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door de WebsiteSupporters.com.

2. Gegevens van bezoekers

2a. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan de website faustuo.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

2b. faustuo.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

faustuo.nl kan de gegevens die door de bezoeker verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

2c. Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

2d. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan faustuo.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. Disclaimer

Faustuo.nl is gerechtigd de inhoud van de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

4. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de bezoeker aan faustuo.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel:
Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

5. Beveiliging

De gegevens die de bezoeker aan faustuo.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

6. Aanpassing van bezoekersgegevens

De bezoeker heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Faustuo.nl kan de bezoeker in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door faustuo.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.